کاربرد صافي شنی درشت دانه با جریان افقی جهت تصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک در مناطق روستایی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مهندسی بهداشت محیط

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

چکیده:

مقدمه و اهمیت موضوع : یکی ازگزینه های مناسب برای تصفیه فاضلاب مناطق روستایی که از سالیان گذشته کاربرد آن رواج یافته است، مخازن سپتیک  می باشد. به دلیل ناکافی بودن راندمان تصفیه توسط این سیستم جهت تخلیه پساب به محیط زیست، استفاده مجدد از پساب و بمنظور افزايش كيفيت پساب خروجي این مخازن، تصفیه تکمیلی پساب ضروری است.  یکی از مناسبترین روشها برای این منظوراستفاده از صافی شنی درشت دانه با جریان افقی می باشد. هدف از مطالعه، امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی و کاربرد این روش در تصفیه  تکمیلی  پساب سپتیک تانک روستای مرادتپه کرج، در حذف BOD ،COD ، مواد معلق ، فسفرکل ، نيتروژن کجلدال ، کدورت و کل کلیفرم بود.

مواد و روش ها: اين پژوهش  به صورت تجربي و در مقياس  پايلوت انجام شد. در محل ورودی ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه فاضلاب روستای مراد تپه کرج که پساب مخازن سپتیک شبکه جمع آوری وارد آن می شود، واحد پايلوت صافي درشت دانه استوانه اي شكل با جريان افقي ، به شعاع 25/0 متر ، طول 4 متر و داراي سه لايه  نصب گرديد. عمليات نمونه برداري به صورت هم زمان و روزانه از ورودي و خروجي صافي در سه نرخ فيلتراسيون 5/0,  1 و 5/1  متر در ساعت،  انجام شد.

نتایج و بحث: راندمان حذف کل کليفرم ها در نرخ های مختلف فيلتراسيون از84 تا 4/99 درصد متغیر بود. برای حذف   COD در حالت عملکرد بهينه در نرخ فيلتراسيون 5/0  متر درساعت ميانگين حذف 6/56 درصد و کمترین میزان حذف در نرخ فيلتراسيون 5/1 متر در ساعت، با ميانگين حذف 9/38 درصد بدست آمد. در رابطه با  حذف   BOD در نرخ فيلتراسيون 5/0 متر در ساعت، ميانگين حذف 5/68 بدست آمد. حذف TSS در اين مطالعه در حالت عملکرد بهينه در نرخ فيلتراسيون 5/0 متر در ساعت، ميانگين حذف 6/78 درصد بدست آمد. متوسط غلظت كل نيتروژن کجدال پساب پايلوت حداکثر 25/9 mg/L as NH3 ، بود.

نتیجه گیری: براساس نتایج حاصله، درنظرگرفتن میزان بارگذاری حداکثر 5 متر برساعت برای صافی شنی درشت دانه با جریان افقی، در تصفیه پساب مخازن سپتیک برای دستیابی به استانداردهای تخلیه پساب درآب های سطحی و تخلیه درچاههای جاذب، و درنظرگرفتن میزان بارگذاری حداقل 1 متر برساعت برای دستیابی به استانداردهای استفاده مجدد از پساب در آبیاری محصولات کشاورزی همراه با گندزدایی در منا طق روستایی ضروری است.

کلمات کلیدی : مناطق روستایی ، تصفیه فاضلاب ، سپتیک تانک، صافی شنی درشت دانه با جریان افقی

نویسندگان:

محمد فهیمی نیا  ،  محمد خزایی،  رویا اردانی ،  مجتبی صیادی،  وحیده فهیمی نیا

دانلود متن کامل مقاله

 
...
نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 568 تاريخ : شنبه 3 اسفند 1392 ساعت: 22:38

نظر سنجی

در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت