مشخصات فاضلاب کشتارگاهها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  مهندسی بهداشت محیط

  Google

  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  کد جست و جوی گوگل

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

  فاضلاب PH 77-6

  مواد معلق و شناور 800-500 mg / lit

  Bo D 2700 -1500 mg / lit

  CoD 4000-2000 mg / lit

  مقدار فاضلاب در کشتارگاههای مختلف تابعی از نحوه کشتار وصرفه جویی در مصرف آب می باشد . ولی معمولاً در حدود 7 الی 9 متر مکعب به ازای هر تن گوشت برآورده شده است .

  در کشتارگاه ها مقدار پساب ایجاد شده در حدود 10الی 15 لیتر به ازای هر راس مرغ برآورد گردیده است .

  بدلیل شرایط خاص و کیفیت کاملاً بیولوژیکی این فاضلابها روشهای تصفیه گوناگون قابل اعمال است . روشهای لاگونی بیولوژیکی هوازی و ترکیبی از این روشها با موفقیت بکار برده شده است .

  روشهای کم هزینه از قبیل سیستمهای لاگونی نیاز به زمین در وسعت زیاد داشته و فقط در مواردی که زمین ارزان در اختیار است و منطقه دور از شهر می باشد قابل اعمال محسوب می گردد. روشهای لاگونی بیهوازی بیولوژیکی هوازی و ترکیبی از این روشها با موفقیت به کار برده شده است .

  بعنوان مثال برای کشتارگاههای با تعداد 100 راس گوسفند و 200 راس گاو در روز زمین مورد نیاز حدود 7 هکتار بالغ خواهد شد .

  هزینه اجزای سیستم لاگونی بدون احتساب ارزش زمین معمولاً کمتر از سایر روشها بوده و نیاز به اپراتور متخصص نیز در کمترین حد می باشد . روشهای متداولی از قبیل لجن فعال شده و یا فیلترها با موفقیت بسیار زیادی در تصفیه خانه های این نوع فاضلابها بکار برده شده اند . این روشها هزینه تاسیساتی و نیاز به متخصصین در حد بیشتری دارند و در مقابل زمین کم و کیفیت تصفیه بسیار بالا است .

  در نقاط نزدیک به شهر و مراکز جمعیت استفاده از روشهای مکانیکی بیولوژیکی تقریباً اجنتاب ناپذیر است و کاربرد تلفیقی از روشهای بی هوازی و هوازی بسیار متداول می باشد

  تکنیک های تصفیه بی هوازی از جمله بیوفیلترهای بی هوازی ، هاضم های دو مرحله ای و غیره برای تصفیه پساب کشتارگاهی بطور وسیعی بکار برده شده اند ولی هر یک از این روشها به تنهایی برای تصفیه این نوع فاضلاب کافی نیست و لذا نیاز به تصفیه مرحله دوم که هوازی می باشد برای رسانیدن کیفیت پساب تصفیه شده به استاندادرهای قابل قبول ضروری است .

  تصفیه فاضلاب و مشابه در کشورهای دیگر

  فانا و ملهوترا جهت تصفیه فاضلاب کشتارگاههای کوچک از روش هوازی استفاده کرده و گزارش کردند که یک برکه تثبیت با زمان ماند 21 روز قادر به کاهش فاضلاب ورودی تا حدود 92% بوده است .

  برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه های کوچک در شهرک مگ پور هندوستان که بطور متوسط دارای کشتار روزانه 150 راس حیوان بود و فاضلابی به حجم حدوداً 1405 متر داشت از یک مخزن ته نشینی ساده با زمان نیم ساعت و ترقیق جهت رسیدن به CoD مورد نظر و یک تصفیه غیر هوازی به روش تمامی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده گردید با زمان 24 ساعت مقدار متوسط BOD5 خروجی 329 میلی گرم در لیتر بود . مجدداً پساب این ازمایش رشد و تکثیر جلبک را ادامه دادند و نتیجه گرفتند که تصفیه غیر هوازی و بهره برداری از جلبک در کاهش BOD فاضلاب شکارگاهها می تواند کارایی خوبی داشته باشد .

  در یکی از کشتارگاههای تگزاسی که روزانه بیش از 450 کشتار دام دارد کل فاضلاب تولیدی حدود 5/1 میلیون لیتر در روز می باشد . تارکوئین گزارش کرده است که در فاضلاب تولیدی این کشتارگاه 5BoD بستگی به غلظت چربی و نیتروژن دارد . از مهمترین تفاوتهایی که بین فاضلاب کشتارگاه و فاضلاب خانگی وجود دارد بالا بودن غلظت چربیها و غلظت نیتروژن و تفاوت حداقل و حداکثر غلظتها برای این عوامل می باشد که در فاضلاب خانگی مشاهده نمی گردد .

  وجود تکه های استخوان در حدود چند سانتی متر در فاضلاب کشتارگاها از مسایل مهمی است که توسط توریها از ورود اب به مرحله تصفیه جلوگیری نمود در غیر اینصورت باعث تخریب پمپها می گردند .

  کمیت فاضلاب کشتارگاهها :

  میزان فاضلاب کشتارگاه هارا در رابطه با فاضلابهای صنعتی اعداد مختلفی ذکر کرده اند به عنوان مثال در گزارشهای مهندسین مشاور اعداد 12 لیتر برای هر کیلوگرم گوشت تولیدی را ذکر کرده اند و یا 3/0 تا 4/0 متر مکعب برای هر دو گوسفند ذکر کرده اند ولی این اعداد که توسط بیشتر شرکتهای مهندسین مبنای طراحی قرار می گیرد براساس کار کشتارگاههای خارج از کشور می باشد .

  بدیهی است که روش و سیستم کشتار در کشورهای مختلف متفاوت است و نحوه بررسی کار و صنعتی بودن یا نبودن در میزان فاضلاب تولیدی بسیار موثر است و این اعداد نمی تواند الگوی مناسب جهت طراحی در ایران قرار گیرد . نخستین میزان فاضلاب تولیدی کشتارگاها می تواند از دو روش برآورد میزان آب مصرفی و اندازه گیری توسط سرریز مثلثی شکل که در مسیر کانالهای خروجی فاضلاب کار گذاشته می شود صورت گیرد .5

  کیفیت فاضلاب :

  بطور کلی منشاء فاضلاب صنعتی کشتارگاه موارد زیر می باشد .

  1- فاضلاب مرحله ذبح که شامل مقدار زیادی خون با BoD بسیار بالا می باشد

  2- فاضلاب عملیات قبل از پوست کنی که هنگام جدا سازی سر و پاچه بوجود می آید .

  3- فاضلاب بوجود آمده هنگام باز کردن شکم ومحتویات آن که شامل خونابه ، ذرات چربی و مواد جامد می باشد .

  4- فاضلاب قسمت تخلیه محتویات روده

  5- فاضلاب قسمت تمیز کردن شکمبه که حاوی مواد جامد و نیز مواد شناور مثل ذرات گاه می باشد .

  6- فاضلاب شستشوی سالنها

  7- فاضلاب شستشوی سکوی باربری و کف کامیون

   

  پارامتر

  کشتارگاه I

  II

  متوسط

  H

  8/6

  5/6

  8/6

  مواد معلق شناور

  470

  385

  410

  کل املاح

  225

  1900

  2000

  BoD

  1850

  1700

  1750

  CoD

  2300

  2200

  2250

  ازت کلی

  360

  320

  320

  فسفر کل

  75

  90

  85

  چربی و روغن

  110

  95

  105

  روشهای زیر جهت کم کردن بار آلی فاضلاب کشتارگاه پیشنهاد می شودکه :

  - جدا سازی و بازیافت خون

  - جدا سازی واحد تمیز کردن شکمبه و ته نشین کردن فاضلاب آن در یک حوضچه مجزا با زمان کوتاه

  - بکار بردن شبکه ها روی کانالهای کف سالن و جلوگیری از ورود تکه های گوشت و چربی به کانال

  خون و مسئله بازیافت آن :

  یکی از عوامل که بار آلی فاضلاب کشتارگاه را بسیار بالا برده خون گوسفند و گاو در هنگام ذبح می باشد به دلیل داشتن مواد آلی زیاد دارایBoD خیلی بالاست امروزه در کشتارگاه های صنعتی به هیچ وجه خون را وارد فاضلاب نکرده بلکه آنرا باز یافت و جدا سازی می کنند .

  بهر حال خون در هنگام بازیافت به صورتهای زیر به مصرف می رسد .

  - تخلیص و جدا سازی پروتئین

  - خشک کردن در شرایط خاص و به عنوان یک ماده افزودنی جهت خوراک دام و طیور

  - استفاده از آن در کودسازی به روش سنتی

  - استفاده از خون در فرایند کمپوست

  - استفاده از خون و امعاء و احشاء بعنوان ماهی در حوضچه های پرورشی بعضی از انواع ماهی مثل قزل آلا

  اقدام دیگری که میتوان جهت جدا سازی خون و کم کردن بار آلی فاضلاب انجام داد این است که خون را جدا سازی نموده ودر یک واجد مجزا ترقیق و ترتیب شیمیایی نموده که البته خود نیاز به یک تاسیسات جداگانه داشته که بسیار گران تمام می شود .

  با توجه به اینکه معمولاً مدیریت اداره کشتارگاه ها با شهرداری ها می باشد شهرداری می توانند در صورتیکه در برنامه آتی دفع زباله کمپوست سازی نیز وجود دارد از خون درفرایند کمپوست استفاده نماید که بنظر می رسد بهترین روش خواهد بود .

  جهت جدا سازی و بازیافت خون بایستی اقدامات زیر انجام شود .

  -تخصیص دادن یک قسمت از کشتارگاه جهت ذبح

  -احداث کانال جهت هدایت خون به مخزن مربوطه

  -تهیه و نصب یک مخزن در محل مناسب جهت جمع آوری خون

  روش تصفیه فاضلاب کشتارگاهها :نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 197 تاريخ : جمعه 20 دی 1392 ساعت: 2:25

  برچسب‌ها :

  نظر سنجی

  در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123