راهنماي تهيه مطالعات زيست محيطي براي ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مهندسی بهداشت محیط

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

راهنماي تهيه مطالعات زيست محيطي براي ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي

 

گزارش مطالعات زيست محيطي طرح در برگيرنده موارد زير حداكثر در 50 صفحه باشد :

  1. چكيده غيرفني : شامل نوع و ويژگيهاي پروژه ، گزينه هاي موجود ، خلاصه اي از وضعيت موجود محيط زيست ، آثار مهم طرح بر محيط زيست و برنامه هاي پيشگيري ، كاهش و كنترل آثار نامطلوب و نتيجه گيري از مطالعات زيست محيطي ( حداكثر تا 3 صفحه )
  2. تشريح طرح يا پروژه پيشنهادي ( حداكثر تا 10 صفحه )

2-1- عنوان طرح

2-2- اهداف ، نيازها و ضرورتهاي طرح

2-3- جايگاه طرح در برنامه ها و سياستهاي كلي مملكت

2-4- قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح

2-5- موقعيت مكان پيشنهادي طرح ( روي نقشه با ذكر فواصل از كليه كاربريهاي موجود در منطقه )

2-6- گزينه هاي مكاني وفني طرح

2-7- فازبندي كلي طرح ( آماده سازي ، ساخت و ساز ، اجرا و بهره برداري و . . . ) و برنامه هاي توسعه آتي

2-8- تشريح ريز فعاليتهاي طرح به تفكيك فاز احداث و بهره برداري

2-9- نمودار خط توليد ، و تشريح فرآيندها براي واحدهاي صنعتي و معدني ( توليدي )

2-10- تاسيسات جانبي و پروژه هاي پي آيند ( احداث راه ، اماكن و خدمات عمومي و . . . )

2-11- ويژگيهاي طرح در هر يك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل :

2-11-1 ارائه ظرفيت توليد ( در مورد طرح هاي صنعتي ، معدني و عمراني توليدي نظير نيروگاههاي برق آبي ) و يا ارائه سطح خدمات رساني براي طرح هاي عمراني خدماتي ( احداث راه ، فرودگاه ، خطوط انتقال گاز و . . . )

2-11-2- تخمين كلي سرمايه گذاري ريالي و ارزي

2-11-3- برآورد نوع و ميزان مواد اوليه ، محل تامين و نحوه انتقال آنها

2-11-4- برآورد نوع و ميزان منابع ( آب ، انرژي ، سوخت و  . . .) و موارد مصرف ، محل تامين و نحوه انتقال آنها

2-11-5- برآورد نيروي انساني و محل تامين

2-11-6- برآورد و ميزان محصولات اصلي و جانبي ( براي طرح هاي توليدي )

3.     تشريح مرحله آماده سازي و اقدامات زيربنايي كه منجر به تغيير و تخريب محيط زيست مي شود به    صورت فهرستي از : خاكبرداري ، برداشت پوشش گياهي ، احداث استخر باطله ، زهكشي ، حفاري انفجار ، تغيير در مسير آبهاي سطحي ، محل تامين منابع قرضه ، احداث جاده و تاسيسات عمومي و خدماتي و . . . ( حداكثر تا 2 صفحه )

4.    آلاينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيند وعمليات در هريك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل   : آلاينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيندها و عمليات در هر يك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل : آلاينده هاي هوا ، فاضلابهاي بهداشتي و صنعتي ، زائدات و ضايعات زباله ، سر و صدا ، ارتعاشات ، پرتوها و . . . ( حداكثر تا 5 صفحه )

5.    خطرات ، سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح در هر يك از گزينه ها و فازهاي پيشنهادي شامل احتمال انفجار ، نشت ، پيامدهاي وقوع بلاياي طبيعي و موارد غيرمنتظره ( حداكثر تا 2 صفحه )

6.    تشرح وضعيت موجود محيط زيست منطقه :

در زمينه هاي زير ، پيش از اجراي طرح براي هر يك از گزينه هاي پيشنهادي ( همراه با نقشه ها و ترجيحاً به صورت جداول و نمودارها حداكثر تا 12 صفحه )

6-1- تعريف محدوده مطالعاتي و نمايش روي نقشه

6-2- محيط فيزيكي شامل موارد :

6-2-1- خاكشناسي ( نوع و قابليتهاي كار ، شيب، فرسايش و . . . ) آلودگيهاي خاك و منابع مهم آنها

6-2-2- زمين شناسي ( مثل توپوگرافي ، زلزله خيزي ، رانش زمين و  . . . )

6-2-3- منابع آب ( موقعيت ، كيفيت و كميت آبهاي سطحي و زيرزميني ، وضعيت زهكشي سطح ايستابي منطقه و رژيمهاي سيلابي و كم آبي ) ، آلودگيهاي آب و منابع مهم آنها . مصارف فعلي منابع آب

6-2-4- هوا و اقليم ( وضعيت اقليمي گلباد ، نزولات ، دما و تبخير در دوره زماني 5-10 ساله ) ، آلودگيهاي هوا و منابع مهم آنها

6-2-5- صدا و ارتعاش ( سطح صدا ) آلودگي هاي صوتي و منابع مهم آنها

6-3- محيط طبيعي : ( زيستگاههاي آبي و خشكي با ذكر ليست جوامع گياهي و جانوري و گونه هاي نادر و با ارزش ، مناطق 4 گانه محيط زيست )

6-4- محيط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ( جمعيت و ويژگيها و تحولات آن ، اشتغال ، تسهيلات ، آموزش ، بهداشت ، اعتقادات فرهنگي و مذهبي ، ميراث فرهنگي )

6-5- معرفي اجمالي ساير طرحهاي توسعه مصوب و يا در دست اجراي محدوده مطالعاتي ( طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي و خدماتي با نمايش موقعيت آنها نسبت به محل اجراي طرح مورد نظر روي نقشه توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح )

6-6- تشريح كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه و راهبردهاي طرح هاي برنامه ريزي بالادست براي محدوده فوق الاشاره

7.    پيش بيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هر يك از گزينه ها و فازهاي پيشنهادي ( حداكثر تا 10 صفحه ) به صورت زير :

7-1- اثر بر محيط فيزيكي ( توپوگرافي ، خاك ، ويژگيهاي زمين شناسي ، آب ، هوا و اقليم )

7-2- اثر بر محيط طبيعي ( جوامع گياهي و جانوري ، زيستگاههاي آبي و خشكي )

7-3- اثر بر محيط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ( جمعيت ، اشتغال ، مسكن ، آموزش و بهداشت ، اعتقادات فرهنگي و مذهبي ، ميراث فرهنگي و . . .)

7-4- اثر بر كابريهاي اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي

8.    تجزيه و تحليل آثار كاربريها و پيامدهاي زيست محيطي طرح و استنتاج

9.    مديريت و پايش زيست محيطي طرح :

9-1- ارائه شيوه هاي پيشگيري ، كاهش و كنترل براي هر يك از آثار منفي زيست محيطي مرتبط با فعاليتهاي طرح ( حداكثر تا 6 صفحه )

9-2- ارائه برنامه كلي مديريت زيست محيطي براي اندازه گيري و پايش آثار زيست محيطي و بازرسي و نظارت برحسن انجام مقدمات پيشنهادي كنترل و كاهش

10.   منابع و مراجع مورد استفاده در تهيه گزارش ارزيابي اجمالي ، ادارات ، سازمانهاي دولتي ، اشخاص حقيقي و حقوقي

11.   نام ، مشخصات ، مسئوليت و تجربيات ارزيابي هر يك از مشاوران و تهيه كنندگان گزارش ارزيابي اجمالي

12.   پيوستها

...
نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 579 تاريخ : پنجشنبه 19 دی 1392 ساعت: 21:02

نظر سنجی

در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت