آئین نامه سردخانه

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مهندسی بهداشت محیط

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

با توجه به افزايش استفاده از مواد منجمد و نوجه به اين كه خريد روزانه مواد براي بسياري از اماكن بخاطر حجم بالا و نوسانات قيمت مواد امكان پذير نمي باشد وجود سرد خانه ها ضروري بنظر ميرسد لذا بد نيست كه توجهي به بعضي مسائل ساختماني ايمني و بهداشتي سرخانه ها داشته باشيم(گزيده اي ازآيين نامه كار ساختمان سردخانه ها):

طبقه بندي انواع سردخانه‏ها

سردخانه‏ها بر دو نوع مي‏باشد :

1 - سردخانه متحرك

2 - سردخانه ثابت ـ سردخانه ثابت مجموعه‏ايست از ساختمان و تاسيسات مناسب كه بتواند مصنوعأ شرايط خاص نگهداري كالاي مورد نظر ( مواد خوراكي و فاسد شدني ) رااز نظر رطوبت نسبي و درجه حرارت و در صورت لزوم‏شرايط اختصاصي مربوط تامين نمايد كه ميتوان به برخي از اين سردخانه ها اشاره نمود

سردخانه توليدي ـ درنقاط توليدمواد غذايي ومحصولات كشاورزي براي جنس يااجناس بخصوصي طرح وساخته مي شود

سردخانه ذخيره‏اي - نزديك به محلهاي مصرف وياتوليد ساخته مي شود تنوع كالا درآن معمولا " زياد نيست كالاي مورد نظر را مي توان در آن نزديك به حداكثر زمان نگهداري توصيه شده در استانداردهاي مربوط ذخيره نمود دفعات ورود وخروج ساليانه كالا درسردخانه كم مي باشد .

سردخانه توزيعي - در مراكز مصرف ويا نزديك به آن قرار دارد . دفعات ورود وخروج وتنوع كالا در آن زياد است .

سردخانه ترانزيتي - در نقاط گمركي ونقاطي كه وسيله حمل و نقل تغيير مي بايد ساخته مي شود . ورود وخروج كالا در آن معمولا " در محصولات بزرگ صورت مي گيرد . مدت نگهداري كالا در آن معمولا " كوتاه است .

سردخانه‏هاي اختصاصي - اين سردخانه‏ها معمولا " در جوار هتلها ، رستورانها ، سوپر ماركتها ، بيمارستانها وساير مراكز كم مصرف ساخته مي شود . ظرفيت اين نوع سردخانه خاص نگهداري در اين نوع سردخانه‏ها مشمول مقررات اين استاندارد نمي باشد . لكن ملزم به رعايت مقررات خاص مراجع قانوني كشور در مورد حفظ بهداشت ونگهداري مواد غذايي مي باشد .

ساختمان سردخانه

موقعيت محل سردخانه

1 - امكان داشتن جاده يا راه ارتباطي مناسب با نوع سردخانه ودسترسي به آب وبرق وتلفن وغيره

2 - مناسب بودن محل از نقطه نظر عدم مزاحمت جانوران وحشرات موذي وميكروبهاي آلوده

3 - مناسب بودن محل از لحاظ قرار نگرفتن درمسير سيل

4 - سردخانه با توجه به جهت وزش بادهاي محلي از مراكز وواحدهائي كه بنحوي موجب آلودگي هوا ومحيط مي شوند مي بايستي فاصله كافي داشته باشد .

5 - حتي الامكان سعي شود كه در محل ساختمان سردخانه سطح سفره آب زيرزميني پائين باشد .

6 - طرح معماري - پس از انتخاب محل سردخانه باتوجه به موارد فوق ساخت زمين سردخانه بر اساس ظرفيت مورد نظر ورعايت نكات زير تعيين مي گردد .

1 - در تعيين سطح زمين مورد نياز براي سردخانه با توجه به ظرفيت ونوع سرد خانه بايد علاوه بر سطح زير بناي قسمتهاي سردخانه زمين كافي براي بارگيري وتخليه ومانوروسايل نقليه در نظر گرفته شود ضمنا " با توجه به امكانات خدماتي محل ونوع سردخانه پاركينگ وساختمانهاي جنبي از قبيل نگهباني ، توالت عمومي ، دفتر و همچنين محل مسكوني براي كاركنان سردخانه ومحل باسكول ومحوطه جهت فضاي سبز وغيره پيش بيني گردد .

2 - استقرار وتوزيع زمين بنحويست كه تسهيلات زير در آن فراهم مي گردد .

ورود وخروج وسايل نقليه به محوطه سردخانه وتوزين وتخليه وبارگيري براحتي انجام گيرد .

ساختمان اداري ، نهارخوري وسرويسها با توجه به ظرفيت سردخانه داراي زير بناي مناسب با آن و رعايت تسهيلات ورود و خروج مراجعان و پاركينگ اتومبيل‏ها در محل مناسب است قرار يابد و پيش بيني پاركينگ براي دو دستگاه ماشين آتش نشاني بقسمي كه در موارد ، عادي از اين محل استفاده نگردد و در محل مناسب استقرار يابد .

محل استراحت رانندگان در جاي مناسب درمحوطه سردخانه و محل مسكوني كاركنان سردخانه خارج از محيط كار سردخانه بلحاظ حفاظت و كنترل ايمني ساخته شود .

محل مخصوص جمع آوري زباله و ضايعات در دورترين نقطه محوطه سردخانه در نظر گرفته شود تا از انتشار عفونت و حشرات موذي به ساختمان سردخانه جلوگيري شود .

اطاق براي نگهداري مواد سريع الاشتعال و قابل انفجار نظير رنگ روغن گاز وغيره دور از ساختمان‏هاي اصلي و جنبي سردخانه پيش بيني گردد .

3 - در طرح و تيغه‏بندي ساختمان سردخانه بايد نكات زير رعايت شود .

تعيين نوع سردخانه ( ترانزيتي ، ذخيره يي ، توليدي و توزيعي )

پيش بيني ابعاد و تعداد اطاقهاي سرد با توجه به كالاهاي مختلف و نوع سردخانه و توجه به سيستم چيدن كالا .

در نظر گرفتن مدت زمان نگهداري كالا

بطور كلي ساختمان سردخانه از بخش هاي زير تشكيل مي‏يابد :

1 - سالنهاي نگهداري

2 - راهروهاي ارتباطي

3 - آمادگاه :موقعيت آمادگاه پس از سكوي تخليه قرار مي‏گيرد . از اين محل معمولا براي بسته بندي و درجه بندي استفاده مي‏گردد . ابعاد آمادگاه با توجه به نوع و ظرفيت سردخانه‏ها و ساير احتياجات تعيين مي‏گردد .

4 - پيش سرد كن

5 - تونل انجماد

6 - موتور خانه :موتورخانه و انبار لوازم سردخانه بايد از قسمتهاي سرد مجزا بوده و در ورودي جداگانه داشته باشد موتورخانه بايستي داراي راه فرار باشد يعني نسبت به بزرگي يا كوچكي آن دستكم داراي دو درب باشد كه كاركنان بتوانند ر مواقع اضطرار خود را نجات دهند سطح زير بناي موتورخانه متناسب با ظرفيت سردخانه و رعايت مسايل فني و در نظر گرفتن فضاي كافي تعيين مي‏گردد . (ايمني و تهويه اجباري )

7 - اطاق كنترل ـ اين اطاق براي استقرار تابلو و كنترل دستگاهها در نظر گرفته مي‏شود در بعضي سردخانه‏ها اين اطاق با موتورخانه مشترك مي‏باشد .

8 - اطاق ژنراتور ـ اين اطاق براي نصب موتور ژنراتور اضطراري با توجه به ظرفيت آن و رعايت نيازهاي فني ساخته مي‏شود مي‏تواند با موتورخانه مشترك باشد .

9 - اطاق ترانسفورماتور ( طبق ضوابط وزارت نيرو )

10 - تعميرگاه و شارژ باطري ( موقعيت ، ابعاد ، تهويه اجباري )

11 - سكوي تخليه و بارگيري :ابعاد سكوي تخليه و بارگيري با توجه به ظرفيت سردخانه و نوع سردخانه و ميزان تخليه و بارگيري آن تعيين مي‏گردد . ارتفاع سكوي تخليه و بارگيري معمولا بين 1 الي 1/20 مترمي باشد . لبه سكو بايد مجهز به ضربه گير باشد . سكو بايد حتي المقدور سرپوشيده باشد .

12 - دربهاي اصلي ( اطاق‏ها به راهروها )

13 - دربهاي اضطراري

14 - دربهاي تخليه و بارگيري

15 - پله‏هاي ونردبانهاي ثابت جهت ورودوخروج افراد تعميركاربه قسمت تجهيزات ولوله‏هاي تأسيسات ومحلهاي مربوطه

در تمامي قسمتها بايد به ابعاد ، موقعيت ، كف و سقف و بدنه ، ايمني توجه داشت

نكاتي در باره عايق هاي رطوبتي و گرمايي

عايق رطوبتي ـ جنس نفوذناپذير در برابر آب ( مانند مواد قيراندود شده و غيره ) مي‏باشد كه بمنظور جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت به عايق حرارتي و به اطاق در اثر خاصيت لوله‏هاي موئين و اختلاف فشار جزيي بخار آب موجود در هواي در داخل و خارج سردخانه‏ها كه نسبتأ زياد است بكار مي‏رود

خواص عايق و رطوبتي ـ عايق رطوبتي بايد داراي خواص زير باشد :

الف ـ مقاوم در برابر نفوذ بخار آب و آب

ب ـ انعطاف پذيري و شكل پذيري

ج ـ دوام كافي داشته باشد

عايق حرارتي ـ جنسي كه ضرب هدايت حرارتي كم مي باشد عايق حرارتي گويند و منظور از استفاده از عايق حرارتي جلوگيري از تبادل حرارت بين محيط خارج و داخل سرد خانه است.

عايق حرارتي بايد طوري باشد كه از تقطير آب در سطح گرم عايق جلوگيري نموده و عامل اقتصادي بودن در تعيين ضخامت آن حتي الامكان رعايت گردد . ضخامت عايق بايد طوري محاسبه گردد كه حرارت متبادله در سطوح مختلف حتي الامكان كمتر از 8 و لزومأ بيشتر از 10 كيلوكالري در ساعت بر متر مربع نباشد .

عايق حرارتي بايد داراي خواص زير باشد :

1. بو نداشته باشد تا كالاي انبار شده بو نگيرد .

2. از نظر شيميايي در شرايط سردخانه تجزيه شدني نباشد .

3. نم گير نباشد چون در اثر جذب آب مقاومت حرارتي عايق كم مي‏گردد .

4. جنس آن چنان باشد كه ميدان كشت به ميكروبها ندهد و جاي لانه يا عبور و رشد جانوران و حشرات نباشد .

5. بسهولت شعله ور نشده و آتش‏گيري را شدت ندهد .

6. در مقابل بارهاي وارده تغيير شكل قابل ملاحظه ندهد .

انواع عايق‏هاي حرارتي ـ انواع متداول عايقهاي حرارتي عبارتند از :

چوب و پنبه

پشم شيشه

فرآورده‏هاي پتروشيمي نظير پلي استيرين , پلي اوريتين و غيره

توجه:

روي عايقهاي حرارتي سطوح جانبي سردخانه بنحوي با مصالحي نظير اندود سيماني , نصب ورقهاي گالوانيزه , ورقهاي آلومينيمي , ورقهاي فولادي زنگ نزن و غيره بايد پوشانده شود.

در كف سردخانه حتي الامكان از نصب كف شور در اطاقهاي سرد اجتناب شود و در صورت ضرورت نصب كف شو , دهنه خروجي آن در كف بايد درپوش داشته باشد در ضمن نحوه لوله‏گذاري چنان باشد كه از يخ زدگي و همچنين ورود جانوران موذي به داخل سردخانه جلوگيري شود .

كف سردخانه :


ديوار سردخانه :

 

مقطع عرضي ديوار سردخانه از قسمت بيرون سردخانه بطرف داخل آن مطابق شكل 2 از بخشهاي زير تشكيل مي‏گردد :

اندود سيماني ـ در صورتيكه بعلت مسطح نبودن ديوار بدان نياز باشد .

عايق رطوبتي ـ ( قيرگوني ـ گوني قيراندود ـ نوعي كاغذ بيتومن يا مواد پلاستيكي ) عايق رطوبتي بكار رفته بايد انعطاف‏پذير باشد تا در برابر نشست‏هاي جزئي ساختمان مقاومت كند .

عايق حرارتي ـ عايق حرارتي در دو لايه و يا بيشتر بر روي ديوار چنان چسبيده مي‏شود كه درزها رويهم نباشد . چنانچه عايق حرارتي از نوع پاشيدني و يا تزريقي بطور يكپارچه باشد در اينصورت در يك لايه بر روي ديوار قرار مي‏گيرد .

جدار نهائي و تمام شده ممكنست از نوع رابثيزو اندود سيماني و يا صفحات گالوانيزه و ورقهاي آلومينيمي و فولاد ضد زنگ و غيره باشد , در شكل شماره 2 مقطع عرضي ديوار سردخانه كه در آن شرايط ساخت بالا رعايت شده است نشان داده مي‏شود .

يادآوري 1 ـ در مواردي كه عايق حرارتي بكار رفته از نوع پاشيدني باشد و شرايط بهداشتي و نگهداري سردخانه ايجاب نمايد مي‏توان از نصب يا ساخت جدار نهايي صرف نظر نمود .

سقف سردخانه ـ پوشش سقف سردخانه ممكنست به يكي از دو نوعزير باشد

ـ سقف تخت

ـ سقف شيبدار

در مورد سقفهاي تخت بايستي مطابق شكل از بالا به پايين ( از قسمت بيرون به داخل سردخانه ) رعايت شود .

درب سردخانه

دربهاي سرد خانه بايد متناسب با حجم آن , نوع كالايي كه نگهداري مي‏شود , روش حمل و نقل باشد . دربهاي سردخانه بايد داراي ويژگيهاي زير باشد .

1. از بكاربردن مواديكه محل مناسبي براي رشدونموباكتريها,حشرات و غيره مي‏باشد براي ساخت درب خودداري شود .

2. چهارچوب و درب هر دو بايد هوا بندي شده باشد .

3. بدنه درب بايد عايق باشد و روكش محافظ رطوبت داشته باشد .

4. توصيه مي‏گردد درب اطاقهاي سرد كه ورود و خروج كالا در آن زياد است با فرمان خودكار باز و بسته شود بهرحال بايستي بتوان با دست نيز درب را بازوبسته كرد .

5. چنانچه اطاق‏هاي سرد فقط يك درب داشته باشند يك درب كوچك خروج اضطراري نيز توصيه مي‏شود , اندازه اين درب به ابعاد 0/9 متر ( عرض ) در 2 متر ارتفاع پيشنهاد مي‏شود .

6. دربهاي سردخانه بايستي داراي آنچنان حفاظي باشد كه موقع ورود و خروج كالا به دربها لطمه نخورد .

7. دربهاي سردخانه از داخل و خارج قابل باز شدن باشد .

8. در سردخانه هائيكه ورود و خروج كالا زياد است درب اطاقهاي سرد نبايد مستقيمأ به محيط خارج سردخانه باز شود و لازم است فضاي بسته در جلوي درب تعبيه گردد .

9. در سردخانه هائيكه درب آنها مدت زيادي باز بماند , بهتر است قسمت گرم كارگذاشته شود ضمنأ بجاي پرده هوا مي‏توان از پرده يا درب پلاستيكي بعد از درب اصلي اطاق استفاده نمود .

10. توصيه مي‏گردد در كف ورود و اطاقهاي زير صفر جلوي درب المانهاي حرارتي كار گذاشته شود تا از يخ زدگي كف جلوگيري شود .

11. اندازه درب بايستي چنان انتخاب شود كه ورود و خروج كالا از آن براحتي انجام شده و حتي الامكان حداقل اتلاف برودتي را داشته باشد

توجه:

هواكش ـ براي تهويه هوا در اطاق‏هاي سرد مخصوص نگهداري ميوه جات و سبزيجات

ايمني و پيشگيري از حريق

بطور كلي مواد مبرد از نقطه نظر ايمني به سه گروه تقسيم شده‏اند .

1 - گروه شامل مبردهاي هالوژنه و انيدريد كربنيك مي‏باشد , غلظت طبيعي اين گروه كمتر از 2 تا 4 درصد حجمي در هوا بوده كه براي تنفس بي خطر مي‏باشد , مبردهاي مربوط به اين گروه قابل اشتعال نمي‏باشد .

2 - گروه شامل مواد مبدي نظير آمونياك اتيلين كلرايد اتيل كلرايد انيدريد سولفورو و همانند آن مي‏باشد . اين مواد معمولا خورنده و سمي بوده و در غلظت بيش از 0/5 تا 1 درصد حجمي در هوا مضر و خطرناك بوده و در شرايطي در غلظت بين 5 تا 25 درصد قابل انفجار مي‏باشد .

3 - گروه شامل مبردهاي از نوع هيدروكربور كه قابل اشتعال مي‏باشد مانند اتان پروپان ـ بوتان و غيره اين مواد با غلظت بين 0/4 تا درصد براي تنفس بمدت دو ساعت مضر نمي‏باشد , ولي چون قابليت اشتعال اين مواد خيلي زياد است بايستي احتياطهاي لازم بعمل آيد .

بمنظور ايمني و كنترل حفاظتي در سردخانه اقدامات زير بايستي بعمل آيد .

1. در سردخانه حداقل دو دستگاه , سليندرهاي هواي فشرده با حداقل ظرفيت هر يك سه ربع ساعت كار بايد نصب گردد و همچنين ماسك و حفاظ چشم به تعداد مناسب كه حداقل آن دو دستگاه باشد در محل ضروريست .

2. در هر سردخانه وجود لباسهاي حفاظتي شامل لباس گرم , كلاه پشمي , كفش , دستكش و كلاه ايمني به تعداد كاركنان اتاق‏هاي سرد ضروريست .

3. در هر سردخانه نسبت به موقعيت و وسعت و نوع گاز مصرفي سردخانه دستگاه خاموش كن دستي ( از نوع چادر خشك شيميايي و يا انيدريدكربنيك ) به تعداد كافي با نظر سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهيه و در محل‏هاي مناسب نصب وآماده باشد .

4. در هر سردخانه رنگ لوله‏هاي گاز بايستي مشخص بوده و بآساني از ساير لوله‏ها متمايز باشد .

نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 746 تاريخ : جمعه 12 مهر 1392 ساعت: 11:19

نظر سنجی

در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت