ماس دهنده های زیستی چرخان (ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مهندسی بهداشت محیط

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

 تماس دهنده زیستی چرخان (RBC) یک بیوراکتور رشد چسبیده است. RBC نخستین بار در سال 1960 در آلمان غربی مورد استفاده قرار گرفت. دیسک‌ها در فاضلاب غوطه‌ور شده و با سرعت 2 تا 6 دور بر دقیقه (2-6 rpm) چرخش می‌کنند.

—چرخش صفحه به صورت متناوب بیوفیلم را با مواد آلی فاضلاب و سپس با اتمسفر برای جذب اکسیژن تماس می دهد. اکسیژن را با استفاده از هواپخشانها نیز می‌توان تامین کرد. میزان اسلافینگ بستگی به بارگذاری‌های هیدرولیکی و آلی و همچنین سرعت چرخش دارد. جامدات اسلافینگ توسط زلال‌ساز ثانویه از جریان پساب حذف می‌شوند.

— نقاط قوتRBC  عبارتند از: زمان ماند کوتاه، هزینه بهره برداری و نگهداری کم و تولید لجنی که به آسانی آبگیری شده و ته نشین می گردد.

— در یک مخزنRBC  از نظر هوازی دو ناحیه قابل شناسایی است:

— ناحیه‌ی بی‌هوازی (Anaerobic zone): در این لایه، باکتری‌های تخمیرکننده فراورده‌هایی مثل الکل‌ها و اسیدهای آلی تولید می‌کنند که مورد استفاده‌ی باکتری‌های احیاکننده‌ی گوگرد قرار می‌گیرد.

—  ناحیه‌ی هوازی (Aerobic zone): سولفید هیدروژن تولید شده توسط باکتری‌های احیاکننده‌ی گوگرد در ناحیه‌ی بی‌هوازی به ناحیه‌ی هوازی منتشر می‌شود و به سرعت توسط بژیاتوآ به عنوان یک دهنده‌ی الکترون مصرف می‌شود. H2S به گوگرد عنصری اکسید می شود.

در نخستین مرحله‌یRBC  عمدتا مواد آلی (شامل BOD5) حذف می‌شود، در حالی که در مراحل بعد، زمانی که BOD5 به اندازه‌ی کافی پایین است، NH4 به عنوان نتیجه‌ی نیتریفیکاسیون حذف می‌شود. اکسیدکننده‌های آمونیاک نمی‌توانند به طور موثر با هتروتروفهای تندرشد، که مواد آلی را اکسید می‌کنند، رقابت کنند. نیتریفیکاسیون تنها زمانی کهBOD  تا حدود 14 میلیگرم بر لیتر کاهش یابد، روی می‌دهد و با افزایش سرعت چرخش افزایش می‌یابد.   کارایی RBC با اکسیژن محلول پایین در مرحله یک و با pH پایین در مراحل بعد، که نیتریفیکاسیون رخ می دهد، تحت تاثیر قرار می گیرد.

—تماس دهنده‌های زیستی چرخان پاره‌ای از سودمندی‌های صافی‌های چکنده (مانند هزینه‌ی پایین، نگهداری کم، مقاومت به بارهای ناگهانی) را داراست، اما پاره‌ای از عیبهای آن (مانند گرفتگی صافی، مگس‌های صافی) را ندارد.

RBC

...
نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 663 تاريخ : جمعه 20 ارديبهشت 1392 ساعت: 1:41

نظر سنجی

در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت